Menu
Voedselbank Zaanstreek
Stichting Voedselbank
Zaanstreek.
Voedselbank Zaanstreek
660 klanten bij
Voedselbank Zaanstreek.
Voedselbank Zaanstreek
Minder dan 0,5 % van verspild voedsel
bereikt ons
Voedselbank Zaanstreek
Voedselveiligheid
speerpunt in strategie
Voedselbank Zaanstreek
Verse groenten erg gewild
bij de voedselbanken
Voedselbank Zaanstreek
130 vrijwilligers wekelijks bij
Voedselbank Zaanstreek.
Voedselbank Zaanstreek
Voedselpakketten
worden met koelwagens vervoerd.
 
   

Ons telefoonteam is voor clienten  bereikbaar: op maandag, dinsdag en donderdagmorgen
van 09.00 tot 12.00 uur op tel.nr. 075-6414376.

Voor het doneren van voesel kunt U contact opnemen met onze magazijnmeester op nr. 06-14009371.

N.B.  Het is niet mogelijk bij de Voedselbank een (maatschappelijke) stage te lopen.

Noem het begrip 'Voedselbank' op een verjaardagsvisite en je hebt gegarandeerd gespreksstof voor een paar uur. Een van de vele reacties is dat de Voedselbank niet zou moeten bestaan. Mensen spreken er schande van dat een rijk land als Nederland een instituut als de Voedselbank nodig heeft.
De Voedselbank is in Nederland ontstaan op particulier initiatief van Sjaak en Clara Sies naar Belgisch voorbeeld. Inmiddels zijn er veertien landen in Europa die voedselbanken kennen. Er bestaat zelfs een Europese Federatie van Voedselbanken. Het idee achter de voedselbanken is om voedsel, wat anders vernietigd zal gaan worden, aan mensen te verstrekken die dit voedsel juist hard nodig hebben.

In de Zaanstreek kennen wij sinds september 2005 de Stichting Voedselbank Zaanstreek: een particulier initiatief gericht op het verstrekken van voedselpakketten aan mensen, die om wat voor reden dan ook extra hulp nodig hebben.

De slogan van onze Voedselbank is: "Geef om mensen".
Wij bedanken u voor uw belangstelling voor onze site.

Bestuur en vrijwilligers Stichting Voedselbank Zaanstreek.

 

Infoblad 76

zaterdag juli 2019

De NVWA heeft in dec. 2015 een vernieuwd Informatieblad 76 gepresenteerd.
Voor ons als voedselbanken is het goed dat er nu een update is gekomen van zo’n belangrijk document. Hierin is een aantal zaken vastgelegd waar wij nadrukkelijk om gevraagd hebben. Maar er zijn ook wat zaken verder aangescherpt.
Een kort overzicht van de gewijzigde of nieuwe richtlijnen:
• De uitdeelpunten van een voedselbank worden nu met name als uitreikpunten genoemd in dit document en vallen ook (voor zover van toepassing) onder deze regels.
• De termijn van maximaal twee uur ongekoeld bewaren wordt niet meer genoemd. Deze 2-uursregeling was niet bedoeld voor de voedselbanken maar voor catering bedrijven waar de overgebleven producten na de ongekoelde tijd van 2 uur moeten worden vernietigd.
• Nieuw is de richtlijn etikettering. Deze geeft ons als voedselbanken de mogelijkheid de noodzakelijke productinformatie op een flyer aan te bieden op het uitdeelpunt. Voor deze productinformatie wordt verwezen naar de leverancier die deze moet verstrekken.
• Ook is er een nieuwe richtlijn met betrekking tot invriezen. Het invriezen van producten ten laatste op de uiterste THT/TGT datum is nu formeel beschreven en is in lijn met ons handboek VV 2014. Nadrukkelijk is in het Infoblad beschreven dat ook onze leveranciers producten mogen invriezen onder de zelfde voorwaarden. Dat geeft goede mogelijkheden voor onze voedselverwervers.
• De richtlijn traceerbaarheid is nieuw en noodzakelijk om snel actie te kunnen nemen in geval van een calamiteit (bijvoorbeeld een terugroepactie van een leverancier). Deze richtlijn verplicht alle voedselbanken een registratie bij te houden van leveringen in relatie tot de leveranciers (bedrijven). Het gaat in dit overzicht niet om binnengekomen producten van lokale acties, zoals bijvoorbeeld van supermarkten. Onze distributie centra (DC’s) moeten ook een overzicht kunnen leveren van producten die aan de lokale voedselbanken of andere DC’s zijn geleverd.

In de bekende tabel van Infoblad 76 die op veel plaatsen in onze organisatie getoond wordt, zijn ook enkele opvallende wijzigingen aangebracht. Het overzicht is uitgebreid en verdeeld over drie pagina’s.
Overzicht van wijzigingen in de tabellen:
• Diepvriesproducten die oorspronkelijke als diepvriesproduct op de markt zijn gebracht, mogen nu tot één jaar na THT verdeeld worden.
• Zuigelingenvoeding (diepvries, koel of droog) mag NIET na THT/TGT datum worden uitgeleverd. De NVWA wil hier elk risico uitsluiten.
• Harde kazen, zoals Gouda kaas, Emmenthaler of Parmesan, mogen tot twee maanden na THT worden uitgegeven.
• Deze harde kazen mogen, wanneer verkleind (plakjes, geraspt) niet na de THT worden uitgegeven.
• Groenten en fruit kan kort na de THT worden uitgegeven, maar een visuele beoordeling en goedkeuring is daarvoor noodzakelijk.
• Van de NWA hebben de Voedselbanken nu toestemming gekregen om eieren uit te geven tot op de dag van de THT. Daarmee geeft men ons als voedselbank meer ruimte dan de wet feitleijk toestaat.


De update van het Infoblad 76 vindt u hier.

Film VB ZaanstreekFilm VB Zaanstreek
Help ons aan voedselHelp ons aan voedsel
Doneer geldDoneer geld
VacaturesVacatures
 
 
 
Aangesloten bij:
© Voedselbank Zaanstreek 2019