Menu
Voedselbank Zaanstreek
Stichting Voedselbank
Zaanstreek.
Voedselbank Zaanstreek
790 klanten bij
Voedselbank Zaanstreek.
Voedselbank Zaanstreek
Minder dan 0,5 % van verspild voedsel
bereikt ons
Voedselbank Zaanstreek
Voedselveiligheid
speerpunt in strategie
Voedselbank Zaanstreek
Verse groenten erg gewild
bij de voedselbanken
Voedselbank Zaanstreek
140 vrijwilligers wekelijks bij
Voedselbank Zaanstreek.
Voedselbank Zaanstreek
Voedselpakketten
worden met koelwagens vervoerd.

Het bestuur van de Stichting Voedselbank Zaanstreek is als volgt.samengesteld:

Voorzitter: Hans Brinkhuis
De voorzitter leidt de organisatie en vergaderingen en is belast met de externe contacten. 
telefoon: 06-51478691 / e-mail: voorzitter@voedselbankzaanstreek.nl

Secretaris: Wilma Vloon
e-mail:  secretaris@voedselbankzaanstreek.nl
De secretaris is de centrale figuur in de coördinatie van de bestuursbesluiten. 

Penningmeester: Gert van der Meer
telefoon : 06-53981666 /  e-mail : penningmeester@voedselbankzaanstreek.nl
Hij is belast met de financiële administratie. 

Bestuurslid coördinatie uitdeelpunten en cliënten: Anke Donker
telefoon 0651413901 /  e-mail: clienten@voedselbankzaanstreek.nl
Zij is belast met alle aangelegenheden rond de uitdeelpunten en de cliënten.

Bestuurslid coördinator vrijwilligers: Cees Jan Ploeger
telefoon 06-51959882 /  e-mail: vrijwilligers@voedselbankzaanstreek.nl
Hij is belast met alle zaken rond de werving van vrijwilligers en de contacten met hen die al bij ons werkzaam zijn. Daarnaast houdt hij zich onder meer bezig met speciale acties en voorlichting aan bijvoorbeeld scholen.

Bestuurslid coördinator Intake & Herintake: Gert van der Vegt
Hij verzorgt alle taken rond de intake van nieuwe clienten en de her-intake na verloop van de vastgestelde termijn.
e-mail: vbz-adm8@hotmail.nl

Bestuurslid coördinator communicatie: Will Cox
telefoon 06-12692090 / e-mail: communicatie@voedselbankzaanstreek.nl  
Hij verzorgt de interne en externe communicatie, woordvoerder media.

Bestuurslid coördinator voedselveiligheid:  Hans Nijland
telefoon 06-20154220 / e-mail: voedselveiligheid@voedselbankzaanstreek.nl
Hij coördineert alle zaken t.a.v. de voedselveiligheid

Bestuurslid bedrijfsleider: Bert Brust
telefoon 06-14009371 / e-mail: bedrijfsleider@voedselbankzaanstreek.nl
Hij coördineert alle zaken in het magazijn

 

In principe zijn de bestuursleden tijdens de kantooruren bereikbaar, behalve in het weekend.

Bestuursleden en vrijwilligers ontvangen voor hun werkzaamheden voor de voedselbank geen vergoeding of beloning. Gemaakte kosten kunnen overeenkomstig de procedure van onze voedselbank worden gedeclareerd of volgens richtlijnen van de belastingdienst voor ANBI instellingen als gift worden afgetrokken bij de aangifte inkomstenbelasting.

 

Film VB ZaanstreekFilm VB Zaanstreek
Help ons aan voedselHelp ons aan voedsel
Doneer geldDoneer geld
VacaturesVacatures
 
 
 
Aangesloten bij:
© Voedselbank Zaanstreek 2020