Menu
Voedselbank Zaanstreek
Stichting Voedselbank
Zaanstreek.
Voedselbank Zaanstreek
565 klanten bij
Voedselbank Zaanstreek.
Voedselbank Zaanstreek
Minder dan 0,5 % van verspild voedsel
bereikt ons
Voedselbank Zaanstreek
Voedselveiligheid
speerpunt in strategie
Voedselbank Zaanstreek
Verse groenten erg gewild
bij de voedselbanken
Voedselbank Zaanstreek
130 vrijwilligers wekelijks bij
Voedselbank Zaanstreek.
Voedselbank Zaanstreek
Voedselpakketten
worden met koelwagens vervoerd.

Het bestuur van de Stichting Voedselbank Zaanstreek is als volgt.samengesteld:

voorzitter: vacature
De voorzitter leidt de organisatie en vergaderingen en is belast met de externe contacten. 

secretaris: Gisela Hoeve
e-mail:  giselahoeve@gmail.com
De secretaris is de centrale figuur in de coördinatie van de bestuursbesluiten. 

penningmeester: Wim Niekus
telefoon : 075-6162469 /   e-mail : vbz.penningmeester@gmail.com
Hij is belast met de financiële administratie. 

bestuurslid coördinatie uitdeelpunten en cliënten: Anke Donker
telefoon 075-6174687 /  e-mail: ancamadonker@hotmail.com
Zij is belast met alle aangelegenheden rond de uitdeelpunten en de cliënten.

coördinator vrijwilligers: Cees Jan Ploeger
 
telefoon 06-51959882 /  e-mail: vbz-coordinator@live.nl
Hij is belast met alle zaken rond de werving van vrijwilligers en de contacten met hen die al bij ons werkzaam zijn. Daarnaast houdt hij zich onder meer bezig met speciale acties en voorlichting aan bijvoorbeeld scholen.

coördinator Intake & Herintake: Gert van der Vegt
Hij verzorgt alle taken rond de intake van nieuwe clienten en de her-intake na verloop van de vastgestelde termijn.
e-mail: vbz-adm8@hotmail.nl

coördinator communicatie: Will Cox
telefoon 06-12692090 / e-mail: coxwill9@icloud.com
Hij verzorgt de interne en externe communicatie, woordvoerder media.

coördinator voedselveiligheid:  Hans Nijland
telefoon 06-20154220 / e-mail: vbzvoedselveiligheid@gmail.com
Hij coördineert alle zaken t.a.v. de voedselveiligheid

In principe zijn de bestuursleden tijdens de kantooruren bereikbaar, behalve in het weekend.

Bestuursleden noch vrijwilligers ontvangen voor hun werkzaamheden voor de voedselbank geen vergoeding of beloning. Gemaakte kosten kunnen overeenkomstig de procedure van onze voedselbank worden gedeclareerd of volgens richtlijnen van de belastingdienst voor ANBI instellingen als gift worden afgetrokken bij de aangifte inkomstenbelasting.

 

Film VB ZaanstreekFilm VB Zaanstreek
Help ons aan voedselHelp ons aan voedsel
Doneer geldDoneer geld
VacaturesVacatures
 
 
 
Aangesloten bij:
© Voedselbank Zaanstreek 2019