Menu
Voedselbank Zaanstreek
Stichting Voedselbank
Zaanstreek.
Voedselbank Zaanstreek
660 klanten bij
Voedselbank Zaanstreek.
Voedselbank Zaanstreek
Minder dan 0,5 % van verspild voedsel
bereikt ons
Voedselbank Zaanstreek
Voedselveiligheid
speerpunt in strategie
Voedselbank Zaanstreek
Verse groenten erg gewild
bij de voedselbanken
Voedselbank Zaanstreek
130 vrijwilligers wekelijks bij
Voedselbank Zaanstreek.
Voedselbank Zaanstreek
Voedselpakketten
worden met koelwagens vervoerd.

Hulp wordt, in principe, geboden voor een periode van maximaal 3 jaar. Veelal komt deze periode overeen met de periode waarin een aflossingsverplichting bestaat in het kader van een eventuele schuldsanering.

Na zes maanden toetst de Stichting Voedselbank Zaanstreek of de voedselhulp nog steeds nodig is. 

Kosten voor telefoon/internet en kabel:
De voedselbank rekent als vergoeding voor telefonie, inclusief Internet en gebruik van kabeltelevisie, maximaal  € 57,- per maand plus € 4,- per extra gezinslid boven 12 jaar.. Alle kosten boven dit bedrag komen niet voor vergoeding in aanmerking.

Gebruik van eigen auto:
Het gebruik van een eigen auto wordt niet meegerekend als een noodzakelijke uitgave, behalve als er een medische noodzaak is of deze voor het uitvoeren van het werk noodzakelijk is. Een medische verklaring van de huisarts en/of een werkgeversverklaring dient dan overlegd te worden bij het intake en her-intake gesprek.

Abonnementen:
Abonnementen voor loterijen, tijdschriften en dag en week en of maand bladen worden niet tot noodzakelijke uitgaven gerekend.

Dieren:
Ziektekosten voor dieren worden ook niet meegerekend

Een rekenvoorbeeld:
Het gaat om een 2 oudergezin (2 volwassenen) met 1 kind.
De norm is dan € 405,- ( € 135,- + € 90,- + € 90,- + € 90,-)

Film VB ZaanstreekFilm VB Zaanstreek
Help ons aan voedselHelp ons aan voedsel
Doneer geldDoneer geld
VacaturesVacatures
 
 
 
Aangesloten bij:
© Voedselbank Zaanstreek 2019